Back

Hoe Marta Ben Jij? Ontdek Jouw Politieke Match

Ben je klaar om te ontdekken waar je staat in sleutelkwesties die Vlaanderen en de Europese Unie beïnvloeden? Probeer de quiz “Hoe Marta Ben Jij? Ontdek Jouw Politieke Match”, waarmee je kunt meten hoe nauw jouw politieke opvattingen aansluiten bij die van Marta Barandiy, een dynamische kandidaat die streeft naar liberalisering van de toekomst van het Europees Parlement.

Deze boeiende quiz behandelt een breed scala aan onderwerpen, van sociale rechten en economisch beleid tot milieukwesties en internationale relaties. Vragen over bijvoorbeeld het beperken van werkloosheidsuitkeringen, hoe om te gaan met kernenergie, en meningen over militaire steun aan Oekraïne zijn slechts enkele voorbeelden van wat je zult tegenkomen.

Deze variëteit zorgt ervoor dat de quiz niet alleen het uitgebreide politieke landschap van Marta vastlegt, maar ook raakt aan dagelijkse zorgen die ons allemaal aangaan.

De quiz biedt een snelle maar diepgaande duik in kritieke beleidsgebieden en neemt slechts een paar minuten in beslag. Het is ontworpen om je niet alleen te informeren over Marta’s standpunten, maar ook om je eigen posities over belangrijke kwesties te verduidelijken. Door deel te nemen, krijg je inzicht in je politieke afstemming en denk je na over de implicaties van deze beleidslijnen voor je gemeenschap en land.

Voordelen van het doen van de Quiz:

  • Zelfbewustzijn: Begrijp je politieke voorkeuren en hoe deze zich verhouden tot de bredere Europese context.
  • Educatief: Leer over urgente kwesties en Marta’s innovatieve oplossingen gericht op het aanpakken ervan.
  • Empowerment: Voel je zelfverzekerder in je politieke keuzes en bereid je voor op de komende Europese Parlementsverkiezingen.

Waarom deelnemen?

Marta Barandiy zet zich in voor transparantie en belangenbehartiging in haar campagne. Door deze quiz te doen, leer je niet alleen waar je staat; je wordt onderdeel van een grotere beweging naar geïnformeerde kiezers en actieve burgerbetrokkenheid.

Weten hoe nauw je opvattingen aansluiten bij die van een mogelijke MEP kan je machtigen om geïnformeerde beslissingen te nemen in het stemhokje en te pleiten voor beleid dat jouw waarden en behoeften weerspiegelt.

Oproep tot actie:

Mis de kans niet om je politieke reis te definiëren en te zien hoe je overeenkomt met Marta’s visie voor een beter Europa. Doe vandaag nog de quiz, deel het met vrienden en familie, en start een gesprek over de toekomst die je wilt zien. Jouw stem is belangrijk—laat deze luid en duidelijk horen in het Europees Parlement!

Ben je klaar om te ontdekken Hoe Marta Jij Bent?

Hoe Marta Ben Jij? Ontdek Jouw Politieke Match

Elke reactie wordt vergeleken met Marta's eigen standpunten, en aan het einde ontvang je een percentage dat aantoont hoe gelijk jouw opvattingen zijn aan de hare.

Deze quiz is een leuke en informatieve manier om meer te begrijpen over waar je staat op het politieke spectrum in relatie tot Marta's beleid. Doe vandaag nog mee en zie hoe jouw visie voor de toekomst zich verhoudt tot een leidende stem in de Europese politiek.

1 / 28

Banken verplichten om hogere rente op spaarboekjes te geven.

 

2 / 28

Erkende vluchtelingen minder sociale rechten geven dan andere burgers.

 

3 / 28

Het overheidstekort verkleinen door...

 

4 / 28

Vlaanderen onafhankelijk maken op termijn.

 

5 / 28

Rijbewijs met punten invoeren waardoor bestuurders na meerdere overtredingen hun rijbewijs kunnen verliezen.

 

6 / 28

Nieuwe kerncentrales bouwen.

 

7 / 28

De voedselprijzen in de supermarkt bevriezen.

 

8 / 28

Oekraïne militair en financieel sterker steunen in de oorlog met Rusland.

 

9 / 28

Tabak, sigaretten en vapen verbieden voor wie jonger is dan 18 jaar.

 

10 / 28

Het overheidstekort verkleinen door... nieuwe belastingen in te voeren.

 

11 / 28

Meer opvangplaatsen creëren voor asielzoekers.

 

12 / 28

De automatische indexering van lonen afschaffen.

 

13 / 28

Meer inzetten in het onderwijs op...

 

14 / 28

Gevangenisstraffen altijd volledig uitvoeren.

 

15 / 28

De voltijdse werkweek inkorten van 38 naar 32 uur met behoud van loon.

 

16 / 28

Het rusthuis mag nooit meer kosten dan het pensioen van de bewoner.

 

17 / 28

Meer investeren in...

 

18 / 28

Het aantal immigranten in België begrenzen.

 

19 / 28

Minder belastingen heffen op arbeid en meer op consumptie en kapitaal.

 

20 / 28

Abortus toelaten tot 18 weken in de zwangerschap in plaats van 12 weken.

 

21 / 28

De job van leerkracht aantrekkelijker maken door de lonen fors te verhogen.

 

22 / 28

Een kilometerheffing invoeren zodat autobestuurders die meer rijden meer betalen.

 

23 / 28

Kinderen van voltijds werkende ouders voorrang geven in de kinderopvang.

 

24 / 28

Een totaal alcoholverbod invoeren voor bestuurders.

 

25 / 28

Belastingen gelijktrekken voor gehuwden en alleenstaanden.

26 / 28

De verplichte legerdienst invoeren voor 18-jarigen.

27 / 28

Een rijkentaks invoeren voor de grootste vermogens.

 

28 / 28

Het dragen van hoofddoeken overal toelaten op de werkvloer.

 

Laten we eens kijken wat je denkt over politiek.

Laat ons je e-mailadres achter om de resultaten toegestuurd te krijgen en in contact te blijven, of sla dit over.

Your score is

0%

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies