Defensie- en Veiligheidsmanifesto

Europees Verkiezingskandidaat voor ‘Voor U’

Marta Barandiy

Inleiding

In een tijdperk gekenmerkt door geopolitieke instabiliteit en evoluerende dreigingen voor de veiligheid van de Europese Unie, moet België zijn defensie- en veiligheidskaders versterken om zijn soevereiniteit, nationale belangen en de veiligheid van de EU en de NAVO te waarborgen. Dit Defensie- en Veiligheidsmanifest heeft tot doel de defensiecapaciteiten van België te moderniseren, de cyberveiligheid te verbeteren en cognitieve bedreigingen over een periode van 5 jaar tegen te gaan. Het richt zich zowel op aanpassingen in de nationale defensiepositie als op de bijdragen van België aan Europese en internationale veiligheidsstrategieën.

Historische Context

België is een oprichtend lid van zowel de NAVO als de EU en huisvest de civiele en militaire hoofdkwartieren van de NAVO, het hoofdkwartier van de Europese Commissie en een van de zetels van het Parlement. De afgelopen drie decennia heeft België, net als veel andere Europese landen, een afname van de defensie-investeringen gezien, wat uitdagingen heeft gecreëerd voor het vermogen om aan de NAVO-verplichtingen te voldoen en te reageren op nieuwe bedreigingen voor de veiligheid van de Europese Unie en België zelf.

In de afgelopen jaren heeft België deze uitdagingen erkend en een reeks defensie-upgrades doorgevoerd, waaronder de opening van een nieuw cyberveiligheidscentrum, het uitbreiden van het totale personeelsbestand tot 29.000 (van 25.000) en het verhogen van de defensie-uitgaven als onderdeel van het BBP tot 2% tegen 2035. Het manifest erkent deze historische trends en streeft ernaar eerdere tekortkomingen te corrigeren door middel van strategische hervormingen en gerichte investeringen.

1. Belangrijkste Uitdagingen voor de Belgische Defensiepositie

1. Russische Agressie en Veiligheid aan de Oostflank

De militaire acties van Rusland, waaronder de invasie van Oekraïne en bedreigingen tegen de Baltische staten, vormen aanzienlijke risico’s voor de veiligheid van de EU en de NAVO. België moet zijn defensiecapaciteiten versterken en bondgenoten aan de oostflank ondersteunen.

2. Strategische Betrokkenheid in Afrika

De instabiliteit in Afrika, verergerd door externe inmenging van Rusland en China, vraagt om een strategische Europese reactie. België moet zijn betrokkenheid in Afrika vergroten om stabiliteit te bevorderen, extremisme te voorkomen en duurzame ontwikkeling te stimuleren.

3. Cyber-bedreigingen

Cyberoorlogvoering, een groeiende vijfde dimensie van oorlogsvoering, vereist robuuste verdedigingen. België moet investeren in geavanceerde cyberbeveiligingstechnologieën, onderwijs en internationale samenwerking om kritieke infrastructuur en gegevens te beschermen.

4. Hybride Bedreigingen

Hybride oorlogsvoering, die conventionele militaire tactieken combineert met cyberaanvallen, desinformatie en economische druk, vereist uitgebreide strategieën. België moet zijn strijdkrachten moderniseren, de publieke veerkracht vergroten en de internationale samenwerking versterken om deze bedreigingen het hoofd te bieden.

5. Handel en Energiesecurity

Om economische stabiliteit en veiligheid te waarborgen, moet België de toeleveringsketens voor kritieke goederen diversifiëren en overstappen op hernieuwbare energie. Dit zal de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en de veerkracht tegen mogelijke verstoringen vergroten.

2. Strategische Doelstellingen

🇧🇪 Voor België

Versterk Defensie- en Operationele Capaciteiten
 • Moderniseer de militaire infrastructuur, breid het personeel uit en versnel de tijdlijn om de defensie-uitgaven als percentage van het BBP te verhogen van 2035 naar 2030, van net onder €6 miljard naar €12 miljard, door gemiddeld €1 miljard extra te investeren over een periode van 6 jaar.
 • Besteed dit geld effectiever aan uitrusting, waaronder drones, en breid de Belgische luchtvloot uit met extra UAV-squadrons, naast het vervangen van de F-16’s die aan Oekraïne zijn geleverd door extra gevechtsvliegtuigen.
 • Breid de Belgische landcomponent uit tot 20.000 actieve personeelsleden en breid het reservistensysteem uit. Zorg voor extra elektronische oorlogsvoeringseenheden om beter om te gaan met cyber- en hybride aanvallen.
 • Verbeter de inkoopprocessen voor transparantie en verantwoording.
 • Promoot militaire dienst met sociale voordelen om gekwalificeerde individuen aan te trekken.
 • Oprichting van een gestroomlijnd inkoopsysteem om de efficiëntie, transparantie en verantwoording in militaire uitgaven te verbeteren.
 • Prioriteer het onderzoek, de aanschaf en de ontwikkeling van geavanceerde defensietechnologieën, inclusief drones en cybersecuritysystemen, om onze concurrentiepositie in moderne oorlogsvoering te behouden.
Energiesecurity
 • Investeer in partnerschappen voor hernieuwbare energie en interne productiecapaciteiten.
 • Verminder de afhankelijkheid van kwetsbare toeleveringsketens, vooral voor zeldzame metalen die nodig zijn voor defensieproductie, door bronnen te diversifiëren en te investeren in interne productiecapaciteiten.
 • Zorg voor energieonafhankelijkheid en veerkracht om mogelijke verstoringen tijdens crises of conflicten te beperken, en breid de capaciteit voor energieopwekking en batterijopslag uit via lucht- en zeegeneratoren.
Faciliteren van Dronevergunningen en Onderwijs

België zal het vergunningsproces voor drones stroomlijnen om innovatie te stimuleren en de integratie van dronetechnologie in verschillende sectoren te vergemakkelijken. Bovendien zal België NGO’s en onderwijsinstellingen ondersteunen bij het bieden van trainingen en onderwijsprogramma’s over dronegebruik, samenstelling en bediening. Door vergunningsprocedures te vereenvoudigen en onderwijs te bevorderen, wil België een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen en verantwoordelijk dronegebruik promoten.

Onderzoeken van het Concept van een Gemeenschappelijk Europees Leger

België zal actief deelnemen aan discussies over de oprichting van een Gemeenschappelijk Europees Leger, waarbij de mogelijke voordelen en uitdagingen van een dergelijk initiatief worden geëvalueerd. Door samen te werken met EU-lidstaten en NAVO-bondgenoten, zal België de haalbaarheid beoordelen van het creëren van een verenigde strijdmacht om de collectieve defensiecapaciteiten te verbeteren en de Europese veiligheidsbelangen te bevorderen.

Financiële Overwegingen

Om deze initiatieven te financieren, zal België verschillende financieringsbronnen onderzoeken, waaronder het herschikken van bestaande defensiebudgetten, het nastreven van publiek-private partnerschappen en het zoeken naar EU-financieringsmogelijkheden. Door defensie-investeringen prioriteit te geven en innovatieve financieringsmechanismen te verkennen, wil België zorgen voor duurzame financiering voor de vereenvoudiging van dronevergunningen, onderwijsprogramma’s en mogelijke bijdragen aan een Gemeenschappelijk Europees Leger.

België zal prioriteit geven aan investeringen in de defensie-industrie, de productie van dual-use goederen en samenwerking door gemeenschappelijke ondernemingen aan te moedigen.

2. Strategische Doelstellingen

🇪🇺 Voor de Europese Unie

Ondersteun coöperatieve veiligheid met partners en bondgenoten

Nauwer samenwerken met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en partners over de grenzen heen zal een effectievere manier zijn om industrieel samen te werken en snel uitrusting naar de defensievoorraden te brengen.

Defensie Innovatiehubs
 • Richt centra van uitmuntendheid op in defensietechnologie binnen de EU, met de nadruk op AI, dronetechnologie en cyberverdedigingsoplossingen.
 • Moedig samenwerking aan tussen de overheid, academische instellingen en particuliere ondernemingen om innovatie en commercialisering van nieuwe defensietechnologieën te stimuleren.
 • Speciale Economische Zones: Richt EU-zones op om innovatie in defensietechnologie te bevorderen, door belastingvoordelen en gestroomlijnde regelgeving aan te bieden om binnenlandse en internationale defensiebedrijven aan te trekken.
 • Verbeter de interinstitutionele samenwerking tussen bestaande EU-organen die betrokken zijn bij defensie- en veiligheidsaangelegenheden. Deze benadering zou de expertise en capaciteiten benutten van instellingen zoals de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), het Europees Defensieagentschap (EDA) en de Subcommissie Veiligheid en Defensie van het Europees Parlement. Om deze samenwerking te vergemakkelijken, stellen we de oprichting voor van een speciale interinstitutionele werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van deze organen. De werkgroep zou regelmatig bijeenkomen om informatie uit te wisselen, initiatieven te coördineren en samenwerkingsgebieden te identificeren.
Ondersteun uitbreiding van het EU-lidmaatschap

EU-lidmaatschap is het beste en meest veilige EU-buitenlands en veiligheidsbeleid. Hanteer een ‘defensieve uitbreidingsmethode’ om ervoor te zorgen dat partners zoals Oekraïne, Montenegro en voldoende gedemocratiseerde Georgië, Servië, Albanië, Kosovo en Moldavië het toetredingsproces kunnen starten.

2. Strategische Doelstellingen

🇺🇳 Via de NAVO en andere internationale organisaties

Open NAVO-lidmaatschapsbesprekingen met Oekraïne

Na 10 jaar oorlog met Rusland en een grootschalige invasie heeft Oekraïne bewezen dat het wat nodig is om NAVO-lid te zijn. België moet de NAVO aansporen om een op maat gemaakt actieplan voor lidmaatschap met het bondgenootschap te openen en het toetredingsproces te starten.

Zorg voor betere samenwerking tussen EU- en NAVO-defensiestrategieën

Met het Defensieproductieactieplan van de NAVO en het Defensie-industrieprogramma van de EU is er een duidelijke behoefte om deze inspanningen beter op elkaar af te stemmen en te coördineren. België, als gastland en lid van beide, kan effectiever de kanalen openen en methoden van samenwerking ontwerpen die geen duplicatie creëren en de financiering effectiever kanaliseren naar de juiste gebieden.

Verbeter interoperabiliteit en coördinatie
 • Verhoog de interoperabiliteit en coördinatie tussen de strijdkrachten van de EU-lidstaten. Het programma pleit voor meer gezamenlijke militaire oefeningen en operaties, regelmatig gepland om de NAVO-trainingsintervallen aan te vullen. Dit initiatief heeft tot doel specialisatie te bevorderen, tactische kennis te delen en geavanceerde technologieën te integreren, waardoor de operationele gereedheid verbetert. Door een EU-specifiek operationeel kader te ontwikkelen en te investeren in command- en controlesystemen, streeft het programma ernaar de collectieve defensie-identiteit van de EU te versterken, de crisissresponsmogelijkheden te verbeteren en continue verbetering te waarborgen door feedback van gezamenlijke activiteiten. Deze inspanningen zullen ervoor zorgen dat de EU-troepen goed voorbereid en in staat zijn om effectief te reageren op regionale en internationale veiligheidsuitdagingen.

Ondersteun VN-hervorming en de rol van het multilaterale systeem

Als een van de architecten van de Verenigde Naties heeft België een speciale rol te vervullen en de hervorming ervan te ondersteunen om het een effectievere organisatie te maken met bredere stemmen en een betere mogelijkheid om sancties en resoluties af te dwingen zou een effectief beleid zijn.

België zal zijn diplomatieke netwerk gebruiken om dialoog en samenwerking tussen VN-lidstaten te bevorderen. Door constructieve discussies te faciliteren en consensusvorming te bevorderen, wil België mondiale uitdagingen effectiever aanpakken. België zal de samenwerking met regionale organisaties en buurlanden versterken om gemeenschappelijke veiligheidsproblemen aan te pakken en stabiliteit te bevorderen. Door nauw samen te werken met regionale actoren kan België de collectieve veiligheid verbeteren en bijdragen aan inspanningen voor conflictbeslechting.

3. Ondersteuning voor Oekraïne en Maatregelen Tegen Russische Agressie

Het ondersteunen van Oekraïne is cruciaal voor de veiligheid en stabiliteit van Europa. Onze aanpak omvat militaire, economische, humanitaire en diplomatieke inspanningen, waarbij we de nadruk leggen op een verenigde en veerkrachtige EU-reactie om Russische dreigingen en agressie tegen te gaan.

Militaire Ondersteuning

Om Oekraïne te helpen de oorlog tegen de Russische agressor te winnen, stellen we voor defensieve uitrusting te leveren, zoals luchtafweersystemen en gepantserde voertuigen, om de militaire capaciteiten van Oekraïne te versterken. Daarnaast pleiten we voor ondersteuning bij het trainen van Oekraïense troepen en het delen van realtime inlichtingen om hun defensiestrategieën te verbeteren. Het versterken van de defensie in de EU zal zowel de NAVO als Europa versterken, waardoor een robuuste reactie op autoritaire dreigingen wordt gewaarborgd. We ondersteunen pleidooien voor het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en deelname aan gezamenlijke militaire oefeningen om Oekraïne verder te integreren in het Euro-Atlantische veiligheidskader.

Economische Ondersteuning

Het manifest omvat maatregelen om financiële hulppakketten aan te bieden via internationale instellingen om de economie van Oekraïne te ondersteunen. Het bevorderen van handel door het verlagen van tarieven en het aanmoedigen van Belgische investeringen in Oekraïne zal helpen de economische groei te stimuleren. Investeren in projecten voor hernieuwbare energie is ook van vitaal belang om Oekraïne te helpen zijn afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen en zijn energie-onafhankelijkheid te versterken.

Humanitaire Ondersteuning

We stellen voor de humanitaire hulp voor ontheemden te verhogen, inclusief voedsel, medische benodigdheden en onderdak. Daarnaast ondersteunen we het bieden van asiel en integratieondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen, inclusief huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.

Diplomatieke en Politieke Ondersteuning

België moet pleiten voor het handhaven en versterken van EU-sancties tegen Rusland totdat het zich terugtrekt uit Oekraïens grondgebied. Het promoten van de zaak van Oekraïne in internationale fora en het ondersteunen van oorlogsmisdaadonderzoeken zal de noodzaak van gerechtigheid en verantwoording benadrukken. Het terugbrengen van politieke gevangenen en ontvoerde kinderen moet een prioriteit zijn. Verder ondersteunen we de aanvraag van Oekraïne voor EU-lidmaatschap en zullen we helpen bij de noodzakelijke hervormingen om dit proces te vergemakkelijken.

Strategische Doelen

De veelzijdige steun van België is gericht op het versterken van de soevereiniteit, veiligheid en democratische ontwikkeling van Oekraïne, wat bijdraagt aan een stabiel en veilig Europa. Door de militaire samenwerking te verbeteren, economisch herstel te faciliteren, energieveiligheid te waarborgen, humanitaire hulp uit te breiden en diplomatieke druk uit te oefenen, kan België een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van Oekraïne in zijn uitdagingen en het afschrikken van dreigingen van autoritaire regimes.

4. Onder-steuning voor de Afrikaanse Regio

Samenwerken aan initiatieven die klimaatverandering, milieubehoud en duurzaam beheer van hulpbronnen aanpakken.

Onderwijs en Vaardigheidsontwikkeling

Faciliteer onderwijsuitwisselingen en beroepsopleidingsprogramma’s om capaciteit op te bouwen en Afrikaanse jongeren te versterken.

Infrastructuurontwikkeling

Investeren in kritieke infrastructuurprojecten om de connectiviteit te verbeteren en economische ontwikkeling te bevorderen.

Veiligheid en Stabiliteit

Samenwerken aan veiligheidsinitiatieven om terrorisme, georganiseerde misdaad en andere bedreigingen voor regionale stabiliteit te bestrijden.

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies