De verkiezingen voor het
Europees Parlement van 2024

Europa, Vrijheid en Democratie zijn niet te koop.

Sluit je aan bij onze beweging:

Laten we ontmoeten en praten
over de toekomst
Quiz

Ontdek hoe liberaal je bent. Doe de test

 

Zijn jouw politieke opvattingen in harmonie met die van Marta Barandiy?

Beantwoord een reeks vragen over belangrijke kwesties en zie hoe nauw jouw perspectieven aansluiten bij die van Marta.

Kandidaat

Wie is Marta?

Mensenrechten
Activist

Marta zet zich sterk in voor de mensenrechten, met nadruk op het belang van het beschermen van individuele vrijheden en waardigheid in Europa en in het bijzonder in Oekraïne.

Expertise in
Internationaal Recht

Marta bezit een doctoraat gericht op de ontwikkeling van staatssoevereiniteit in het internationaal en Europees recht, wat haar een hoge mate van expertise geeft in haar belangenbehartiging en politieke werk. Ze verrijkt discussies met haar diepgaande begrip van juridische kaders.

Pleitbezorger voor
Europese Waarden

Ze zet zich in voor Europese waarden, met een specifieke focus op het versterken van Europa’s verdediging tegen externe dreigingen en ervoor zorgen dat migratie in lijn is met deze fundamentele principes.

Expertise in
Europese Integratie

Haar academische achtergrond en haar pleidooi voor de integratie van Oekraïne in de EU tonen haar expertise in Europese zaken aan.

Expertises

Burgerbetrokkenheid
en Democratie

Marta is een frisse, jonge politica zonder banden met sponsors, bedrijven of gevestigde politieke partijen.

Ze blijft los van de oude partijconglomeraten, en haar reputatie is onbezoedeld door schandalen en controverses.

Als nieuw gezicht in de politiek probeert Marta veranderingen te brengen.

Recht, Activisme
en Europese Politiek.

Deze gebeurtenissen schetsen Marta’s pad van academica en juridisch expert naar een bekende activiste en politieke figuur, en illustreren haar diepe toewijding aan Europese waarden, mensenrechten, en de soevereiniteit en integratie van Oekraïne in de Europese Unie.

Studies
& Onderwijs

/2005

Masterdiploma in Internationaal Recht
Universiteit van Lviv Ivan Franko

/2008

LL.M. in Europees Recht
Europa-Instituut

/2012

Doctoraat in Internationaal en Europees Recht
Universiteit van Saarland

Carrière
& Ervaring

/2012-2016

Coördinator Klantrelaties
Volvo Groep

/2016-today

Universitair Docent
Oekraïense Vrije Universiteit, München

/2018-2021

Adviseur
Asters, Internationaal Advocatenkantoor

Activisme
& Belangen
-behartiging

/2014

Oprichting van Promote Ukraine
Betrekkingen EU-Oekraïne

/2014-today

Leidde verschillende initiatieven
Europese integratie en veiligheid

/2022

Europese Burgerprijs
Impact op het bevorderen van de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne.

Politieke
Ambities

/2024

Kandidaat voor het Europees Parlement
Politieke beweging VOOR U

Schrijf Je
In voor Nieuwsbrieven

Ontvang essentiële updates over Marta’s verkiezingscampagne, inzichtelijke analyses van het EU-beleid, en de laatste ontwikkelingen in de EU-Oekraïne betrekkingen en de voortdurende oorlog in Rusland.

  Wil je contact opnemen? Contacteer Ons

  Verkiezingsprogramma

  Marta
  VOOR EUROPA

  Marta’s 12 Punten VOOR Europa

  Marta Barandiy streeft naar een Europese Unie waar efficiëntie, transparantie en kracht dagelijkse realiteiten zijn, niet slechts idealen. Haar verkiezingsprogramma is opgebouwd rond kernprincipes met als doel de toekomst van het continent te beschermen en vooruit te helpen.

  1. Sterkere Defensie en Veiligheid in Europa

  Marta is voorstander van het versterken van de defensiecapaciteiten van de EU om vrede en veiligheid te garanderen, met nadruk op voorbereiding en strategische vooruitziendheid in plaats van alleen reactieve maatregelen.

  2. Pragmatisch Immigratiebeleid

  Hoewel ze immigratie steunt, staat Marta erop dat deze in lijn is met Europese waarden, met een focus op integratie en wederzijds respect om sociale cohesie te waarborgen.

  3. Ondersteuning van Ondernemers

  Marta pleit ervoor om ondernemers dezelfde rechten te geven als werknemers, met als doel een rechtvaardiger klimaat te creëren voor oprichters van bedrijven.

  4. Belasting- en Subsidiehervorming

  Marta steunt het minimaliseren van de belastingen en het vervangen van de subsidieafhankelijkheid door een flexibel belastingstelsel. Bovendien stelt ze belastinghervormingen voor die economische groei stimuleren zonder de belastingbetalers te belasten.

  5. Doordachte Groene Transitie

  Marta promoot een zorgvuldig geplande groene transitie, waarbij er wordt samengewerkt met andere landen, om Europese en Belgische bedrijven te beschermen tegen negatieve effecten.

  6. Stroomlijning van EU-instellingen

  Zij is voorstander van het minimaliseren van de EU-structuren, en pleit voor slankere, efficiëntere overheidsorganen die zich alleen richten op essentiële functies om ze effectiever en minder kostbaar te maken.

  7. Vermindering van Bureaucratie

  Marta gelooft in het minimaliseren en digitaliseren van de EU-bureaucratische procedures en documentstromen, en pleit voor een systeem en technologische platforms die beter voldoen aan de behoeften van Europese burgers.

  8. Directe en Participatieve Democratie

  Marta zet zich in voor het versterken van de directe en participatieve democratie binnen de EU door het gebruik van burgervergaderingen, referenda, consultatief onderzoek en online platforms uit te breiden, waardoor EU-burgers actief kunnen deelnemen aan het wetgevingsproces.

  9. Milieubeleid en Klimaatactie

  Toegewijd aan milieuduurzaamheid, ondersteunt Marta beleid dat klimaatverandering bestrijdt en hernieuwbare energie bevordert, ervoor zorgend dat deze initiatieven de lokale economie niet schaden.

  10. Bevordering van Mensenrechten en Rechtsstaat

  Toegewijd aan het beschermen van mensenrechten en de Rechtsstaat, beschouwt Marta deze als fundamenteel voor het handhaven van democratie en gerechtigheid in de EU.

  11. Versterkte Betrokkenheid van het Maatschappelijk Middenveld

  Marta erkent het belang van maatschappelijke betrokkenheid en wil het maatschappelijk middenveld sterker maken door het directer te betrekken bij het democratische proces, waardoor de EU responsiever en transparanter wordt.

  12. Grensoverschrijdende Zakelijke Uitwisselingsprogramma's

  Marta ondersteunt initiatieven die het begrip en de samenwerking tussen bedrijven en organisaties van Oost- en West-Europa verbeteren, wat haar dubbele achtergrond en ervaring weerspiegelt.

  Marta Barandiy’s programma is een oproep tot actie voor alle Europeanen die democratie, mensenrechten en de veiligheid van ons continent waarderen. Sluit je aan bij haar campagne om een Europa te bouwen dat veerkrachtig staat tegenover uitdagingen, trouw aan zijn waarden, en klaar om de toekomst met vertrouwen en eenheid te omarmen.

  Verkiezingsprogramma

  Vier Kernbeleidspunten

  Verkiezingsprogramma

  Marta
  VOOR EUROPA

  Marta’s 12 Punten VOOR Europa

  Marta Barandiy streeft naar een Europese Unie waar efficiëntie, transparantie en kracht dagelijkse realiteiten zijn, niet slechts idealen. Haar verkiezingsprogramma is opgebouwd rond kernprincipes met als doel de toekomst van het continent te beschermen en vooruit te helpen.

  1. Sterkere Defensie en Veiligheid in Europa

  Marta is voorstander van het versterken van de defensiecapaciteiten van de EU om vrede en veiligheid te garanderen, met nadruk op voorbereiding en strategische vooruitziendheid in plaats van alleen reactieve maatregelen.

  2. Pragmatisch Immigratiebeleid

  Hoewel ze immigratie steunt, staat Marta erop dat deze in lijn is met Europese waarden, met een focus op integratie en wederzijds respect om sociale cohesie te waarborgen.

  3. Ondersteuning van Ondernemers

  Marta pleit ervoor om ondernemers dezelfde rechten te geven als werknemers, met als doel een rechtvaardiger klimaat te creëren voor oprichters van bedrijven.

  4. Belasting- en Subsidiehervorming

  Marta steunt het minimaliseren van de belastingen en het vervangen van de subsidieafhankelijkheid door een flexibel belastingstelsel. Bovendien stelt ze belastinghervormingen voor die economische groei stimuleren zonder de belastingbetalers te belasten.

  5. Doordachte Groene Transitie

  Marta promoot een zorgvuldig geplande groene transitie, waarbij er wordt samengewerkt met andere landen, om Europese en Belgische bedrijven te beschermen tegen negatieve effecten.

  6. Stroomlijning van EU-instellingen

  Zij is voorstander van het minimaliseren van de EU-structuren, en pleit voor slankere, efficiëntere overheidsorganen die zich alleen richten op essentiële functies om ze effectiever en minder kostbaar te maken.

  7. Vermindering van Bureaucratie

  Marta gelooft in het minimaliseren en digitaliseren van de EU-bureaucratische procedures en documentstromen, en pleit voor een systeem en technologische platforms die beter voldoen aan de behoeften van Europese burgers.

  8. Directe en Participatieve Democratie

  Marta zet zich in voor het versterken van de directe en participatieve democratie binnen de EU door het gebruik van burgervergaderingen, referenda, consultatief onderzoek en online platforms uit te breiden, waardoor EU-burgers actief kunnen deelnemen aan het wetgevingsproces.

  9. Milieubeleid en Klimaatactie

  Toegewijd aan milieuduurzaamheid, ondersteunt Marta beleid dat klimaatverandering bestrijdt en hernieuwbare energie bevordert, ervoor zorgend dat deze initiatieven de lokale economie niet schaden.

  10. Bevordering van Mensenrechten en Rechtsstaat

  Toegewijd aan het beschermen van mensenrechten en de Rechtsstaat, beschouwt Marta deze als fundamenteel voor het handhaven van democratie en gerechtigheid in de EU.

  11. Versterkte Betrokkenheid van het Maatschappelijk Middenveld

  Marta erkent het belang van maatschappelijke betrokkenheid en wil het maatschappelijk middenveld sterker maken door het directer te betrekken bij het democratische proces, waardoor de EU responsiever en transparanter wordt.

  12. Grensoverschrijdende Zakelijke Uitwisselingsprogramma's

  Marta ondersteunt initiatieven die het begrip en de samenwerking tussen bedrijven en organisaties van Oost- en West-Europa verbeteren, wat haar dubbele achtergrond en ervaring weerspiegelt.

  Marta Barandiy’s programma is een oproep tot actie voor alle Europeanen die democratie, mensenrechten en de veiligheid van ons continent waarderen. Sluit je aan bij haar campagne om een Europa te bouwen dat veerkrachtig staat tegenover uitdagingen, trouw aan zijn waarden, en klaar om de toekomst met vertrouwen en eenheid te omarmen.

  Verkiezingsprogramma

  Vier Kernbeleidspunten

  Beleid 1.

  Versterking van de Europese
  Veiligheid & Defensie

  Gezien de huidige geopolitieke uitdagingen, in het bijzonder de Russische agressie, pleit Marta voor een versterkt Europees defensiemechanisme.

  Ze benadrukt de noodzaak voor de EU om haar collectieve veiligheidsmaatregelen te versterken, de samenwerking met de NAVO te verbeteren en capaciteiten te ontwikkelen die de veiligheid en soevereiniteit van het continent waarborgen. Marta's visie omvat een robuust Europees defensiebeleid dat niet alleen agressie afschrikt, maar ook de principes van vrijheid en democratie beschermt.

  Beleid 2.

  Mensenrechten &
  de Rechtsstaat

  Marta legt sterk de nadruk op de bescherming en bevordering van mensenrechten en de naleving van de rechtsstaat in de EU en haar buurregio's. Ze streeft ernaar de toewijding van de EU aan deze fundamentele waarden te versterken, met beleid dat rechtvaardigheid, gelijkheid en waardigheid voor iedereen waarborgt.

  Marta's inzet voor mensenrechten blijkt ook uit haar steun aan Oekraïne in de strijd tegen externe agressie, wat de bredere strijd voor democratische waarden tegen autoritarisme onderstreept.She emphasizes the need for the EU to bolster its collective security measures, enhance cooperation with NATO, and develop capabilities that ensure the continent's safety and sovereignty. Marta's vision includes a robust European defense policy that not only deters aggression but also safeguards the principles of freedom and democracy.

  Beleid 3.

  Ondersteuning van Oekraïne's
  EU Integratie

  Een belangrijke pijler van Marta's campagne is haar pleidooi voor nauwere banden tussen Oekraïne en de Europese Unie. Ze pleit voor het versnellen van het EU-integratieproces van Oekraïne, waarbij ze de wederzijdse voordelen van zo'n relatie benadrukt.

  Marta's beleidsvoorstellen richten zich op het vergemakkelijken van de naleving van Oekraïne aan de EU-normen, het versterken van de economische samenwerking, en het ondersteunen van de aspiraties van Oekraïne voor EU-lidmaatschap als een strategische en morele noodzaak voor de Unie.

  Beleid 4.

  Betrokkenheid en Versterking van de Burgermaatschappij

  Marta erkent de cruciale rol van de burgermaatschappij in een levendige democratie en streeft ernaar de stemmen van individuen en organisaties te versterken in het vormgeven van EU-beleid. Haar campagne moedigt grotere burgerbetrokkenheid en deelname aan, met voorstellen die directe betrokkenheid van het publiek bij besluitvormingsprocessen vergemakkelijken.

  Marta ziet een meer inclusieve en participatieve Europese Unie voor zich, waar de perspectieven en behoeften van mensen centraal staan bij het formuleren van beleid dat hun leven beïnvloedt.

  Samenwerking

  Marta
  VOOR U

  VOOR U is een nieuwe politieke beweging in Vlaanderen, België, die de nadruk legt op het dichter bij de mensen brengen van politiek, met een focus op directe betrokkenheid en vertegenwoordiging. Hun agenda benadrukt lokaal bestuur, transparantie en burgerparticipatie, wat wijst op een toewijding aan democratische waarden en gemeenschapsbetrokkenheid.

  Marta's Beweging
  VOOR een Sterker Europa.

  Wees deel van de verandering die Europa nodig heeft. Steun Marta voor democratie, mensenrechten en een veilige toekomst. Jouw stem telt—sluit je bij ons aan om samen te werken aan een helderder, sterker Europa.

  By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies