Ontdek hoe liberaal je bent. Doe de test

Zijn jouw politieke opvattingen in harmonie met die van Marta Barandiy?

Doe de quiz en kom erachter!

Beantwoord een reeks vragen over belangrijke kwesties en zie hoe nauw jouw perspectieven aansluiten bij die van Marta.

Hoe Marta Ben Jij? Ontdek Jouw Politieke Match

Elke reactie wordt vergeleken met Marta's eigen standpunten, en aan het einde ontvang je een percentage dat aantoont hoe gelijk jouw opvattingen zijn aan de hare.

Deze quiz is een leuke en informatieve manier om meer te begrijpen over waar je staat op het politieke spectrum in relatie tot Marta's beleid. Doe vandaag nog mee en zie hoe jouw visie voor de toekomst zich verhoudt tot een leidende stem in de Europese politiek.

1 / 28

Banken verplichten om hogere rente op spaarboekjes te geven.

 

2 / 28

Erkende vluchtelingen minder sociale rechten geven dan andere burgers.

 

3 / 28

Het overheidstekort verkleinen door...

 

4 / 28

Vlaanderen onafhankelijk maken op termijn.

 

5 / 28

Rijbewijs met punten invoeren waardoor bestuurders na meerdere overtredingen hun rijbewijs kunnen verliezen.

 

6 / 28

Nieuwe kerncentrales bouwen.

 

7 / 28

De voedselprijzen in de supermarkt bevriezen.

 

8 / 28

Oekraïne militair en financieel sterker steunen in de oorlog met Rusland.

 

9 / 28

Tabak, sigaretten en vapen verbieden voor wie jonger is dan 18 jaar.

 

10 / 28

Het overheidstekort verkleinen door... nieuwe belastingen in te voeren.

 

11 / 28

Meer opvangplaatsen creëren voor asielzoekers.

 

12 / 28

De automatische indexering van lonen afschaffen.

 

13 / 28

Meer inzetten in het onderwijs op...

 

14 / 28

Gevangenisstraffen altijd volledig uitvoeren.

 

15 / 28

De voltijdse werkweek inkorten van 38 naar 32 uur met behoud van loon.

 

16 / 28

Het rusthuis mag nooit meer kosten dan het pensioen van de bewoner.

 

17 / 28

Meer investeren in...

 

18 / 28

Het aantal immigranten in België begrenzen.

 

19 / 28

Minder belastingen heffen op arbeid en meer op consumptie en kapitaal.

 

20 / 28

Abortus toelaten tot 18 weken in de zwangerschap in plaats van 12 weken.

 

21 / 28

De job van leerkracht aantrekkelijker maken door de lonen fors te verhogen.

 

22 / 28

Een kilometerheffing invoeren zodat autobestuurders die meer rijden meer betalen.

 

23 / 28

Kinderen van voltijds werkende ouders voorrang geven in de kinderopvang.

 

24 / 28

Een totaal alcoholverbod invoeren voor bestuurders.

 

25 / 28

Belastingen gelijktrekken voor gehuwden en alleenstaanden.

26 / 28

De verplichte legerdienst invoeren voor 18-jarigen.

27 / 28

Een rijkentaks invoeren voor de grootste vermogens.

 

28 / 28

Het dragen van hoofddoeken overal toelaten op de werkvloer.

 

Laten we eens kijken wat je denkt over politiek.

Laat ons je e-mailadres achter om de resultaten toegestuurd te krijgen en in contact te blijven, of sla dit over.

Your score is

0%

Verkiezingsprogramma

Marta
VOOR EUROPA

Marta’s 12 Punten VOOR Europa

Marta Barandiy streeft naar een Europese Unie waar efficiëntie, transparantie en kracht dagelijkse realiteiten zijn, niet slechts idealen. Haar verkiezingsprogramma is opgebouwd rond kernprincipes met als doel de toekomst van het continent te beschermen en vooruit te helpen.

1. Sterkere Defensie en Veiligheid in Europa

Marta is voorstander van het versterken van de defensiecapaciteiten van de EU om vrede en veiligheid te garanderen, met nadruk op voorbereiding en strategische vooruitziendheid in plaats van alleen reactieve maatregelen.

2. Pragmatisch Immigratiebeleid

Hoewel ze immigratie steunt, staat Marta erop dat deze in lijn is met Europese waarden, met een focus op integratie en wederzijds respect om sociale cohesie te waarborgen.

3. Ondersteuning van Ondernemers

Marta pleit ervoor om ondernemers dezelfde rechten te geven als werknemers, met als doel een rechtvaardiger klimaat te creëren voor oprichters van bedrijven.

4. Belasting- en Subsidiehervorming

Marta steunt het minimaliseren van de belastingen en het vervangen van de subsidieafhankelijkheid door een flexibel belastingstelsel. Bovendien stelt ze belastinghervormingen voor die economische groei stimuleren zonder de belastingbetalers te belasten.

5. Doordachte Groene Transitie

Marta promoot een zorgvuldig geplande groene transitie, waarbij er wordt samengewerkt met andere landen, om Europese en Belgische bedrijven te beschermen tegen negatieve effecten.

6. Stroomlijning van EU-instellingen

Zij is voorstander van het minimaliseren van de EU-structuren, en pleit voor slankere, efficiëntere overheidsorganen die zich alleen richten op essentiële functies om ze effectiever en minder kostbaar te maken.

7. Vermindering van Bureaucratie

Marta gelooft in het minimaliseren en digitaliseren van de EU-bureaucratische procedures en documentstromen, en pleit voor een systeem en technologische platforms die beter voldoen aan de behoeften van Europese burgers.

8. Directe en Participatieve Democratie

Marta zet zich in voor het versterken van de directe en participatieve democratie binnen de EU door het gebruik van burgervergaderingen, referenda, consultatief onderzoek en online platforms uit te breiden, waardoor EU-burgers actief kunnen deelnemen aan het wetgevingsproces.

9. Milieubeleid en Klimaatactie

Toegewijd aan milieuduurzaamheid, ondersteunt Marta beleid dat klimaatverandering bestrijdt en hernieuwbare energie bevordert, ervoor zorgend dat deze initiatieven de lokale economie niet schaden.

10. Bevordering van Mensenrechten en Rechtsstaat

Toegewijd aan het beschermen van mensenrechten en de Rechtsstaat, beschouwt Marta deze als fundamenteel voor het handhaven van democratie en gerechtigheid in de EU.

11. Versterkte Betrokkenheid van het Maatschappelijk Middenveld

Marta erkent het belang van maatschappelijke betrokkenheid en wil het maatschappelijk middenveld sterker maken door het directer te betrekken bij het democratische proces, waardoor de EU responsiever en transparanter wordt.

12. Grensoverschrijdende Zakelijke Uitwisselingsprogramma's

Marta ondersteunt initiatieven die het begrip en de samenwerking tussen bedrijven en organisaties van Oost- en West-Europa verbeteren, wat haar dubbele achtergrond en ervaring weerspiegelt.

Marta Barandiy’s programma is een oproep tot actie voor alle Europeanen die democratie, mensenrechten en de veiligheid van ons continent waarderen. Sluit je aan bij haar campagne om een Europa te bouwen dat veerkrachtig staat tegenover uitdagingen, trouw aan zijn waarden, en klaar om de toekomst met vertrouwen en eenheid te omarmen.

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies