Back

Het Pad naar het Europees Parlement en de Uitdagingen van het Moderne Europa. Interview met Marta Barandiy

Een belangrijk interview vond onlangs plaats tussen Yuriy Romanenko en Marta Barandiy, een bekende Belgische activiste van Oekraïense afkomst en politica met ambities om een nieuwe partij in het Europees Parlement te vertegenwoordigen.

Het interview belicht haar visie op de Europese politiek, de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd en de rol van Oekraïne in de Europese context.

Yuriy Romanenko: Marta, we zijn blij je te zien, naar je te luisteren en aandacht te schenken aan je woorden, want ik denk dat je veel te vertellen hebt. Zoals ik al heb gezegd, ben je niet alleen een expert of externe waarnemer van de politieke en economische processen in België; je bent in de eerste plaats een politicus. Je bent eigenlijk een deelnemer aan het politieke proces, niet alleen in België maar ook op het pan-Europese niveau, aangezien het Europees Parlement zich bezighoudt met pan-Europese aangelegenheden via delegaties van nationale staten. In deze context is jouw standpunt interessant omdat je kunt praten over hoe de Europese politiek er vandaag de dag van binnenuit uitziet.

Marta Barandiy: Laten we beginnen bij het begin wat betreft politiek. Ik heb altijd gedacht dat ik rond de politiek was, niet in de politiek, en zelfs nu, deel uitmakend van de verkiezingscampagne, geloof ik dat het nog steeds gaat over rond de politiek zijn. Politiek wordt daadwerkelijk van binnenuit gedaan. Natuurlijk vormen we het, formuleren we het, en activisten proberen hun standpunten en visies naar Europese leiders te brengen. Maar de eigenlijke politiek wordt gevormd door de mensen die in het besluitvormingsapparaat zitten.

Een Nieuwe Politieke Kracht aan de Europese Horizon

Marta Barandiy, van opleiding advocaat en een actieve verdediger van Oekraïnes belangen in Europa, is het eerste nummer op de lijst van een nieuwe partij die eind 2023 is opgericht. De nieuwe politieke kracht heeft een ambitieus doel — om een nieuw perspectief te brengen in de Europese politiek en veranderingen in het Europees Parlement teweeg te brengen. Barandiy benadrukt dat ondanks obstakels en scepsis, haar partij aanzienlijk potentieel heeft om diegenen aan te trekken die teleurgesteld zijn in traditionele politieke krachten.

Marta Barandiy: Ik zal heel eerlijk met je zijn. Ten eerste is de partij nieuw, opgericht in december 2023 door een senator die Open VLD heeft verlaten. Dit is de partij van de premier van België; ze zat in het partijbestuur tot september 2023. Ze verliet de partij in oktober en richtte in december haar eigen partij op. Overigens is zij de eerste vrouw in België die haar eigen partij opricht. En aangezien het een nieuwe partij is, wordt deze erg vertraagd en niet toegelaten in peilingen, soms niet toegelaten in de media. Maar dankzij het feit dat ik, als Oekraïner, als eerste op de lijst van deze partij voor het Europees Parlement sta, nodigde de pers me uit omdat ik, als voorzitter van de organisatie Promote Ukraine, ook mijn eigen standpunt heb met betrekking tot Oekraïne.

Yuriy Romanenko: Maar als je zegt dat ze je niet in de media willen laten, wat betekent dat dan? Je kunt interessante media-evenementen creëren met behulp van sociale netwerken.

Marta Barandiy: Ja, daar werken we aan. Nieuwe partij, nieuwe benaderingen. We hebben verschillende persberichten gelanceerd en bijvoorbeeld hebben Franstalige media al over mij geschreven. Wat betreft de Nederlandstalige pers, zij zijn voorzichtig met ons omdat we naar Vlaanderen gaan, en er zijn grote Vlaamse partijen die ons niet willen toelaten. Maar we werken aan media-inhoud; we hebben een team van vrijwilligers klaar om te helpen. We zullen content creëren, communiceren met boeren en migratiekwesties aanpakken op basis van Europese waarden.

Uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd

Barandiy bespreekt een reeks essentiële kwesties waarmee Europa vandaag wordt geconfronteerd, waaronder veiligheid, migratie en economische uitdagingen. Ze bekritiseert het trage proces van het opleggen van sancties tegen Rusland en wijst op de noodzaak van meer beslissende acties door de Europese Unie.

Yuriy Romanenko: En hoe denk je, is de perceptie van Rusland veranderd in Brussel? Er zijn veel Russische lobbyisten; hoe vecht je daartegen?

Marta Barandiy: Er zijn minder lobbyisten, maar ze werken nog steeds in gesloten kantoren. We lobbyen voor sancties tegen Rusland, vooral tegen Russisch aluminium. Helaas is Europa erg traag in het opleggen van sancties, en vaak zijn er al manieren gevonden om ze te omzeilen tegen de tijd dat ze worden ingevoerd. Wat betreft de agenten, ja, ze zijn machtig, maar we proberen de Russische propaganda te bestrijden en de waarheid te tonen.

Migratiecrisis en de Identiteit van Europa

Een van de centrale thema’s van het interview is het migratiebeleid. Barandiy gelooft dat migratie gebaseerd moet zijn op Europese waarden en principes. Ze benadrukt het belang van het integreren van migranten in de Europese samenleving, maar wijst ook op de noodzaak om de culturele identiteit en veiligheid van Europa te behouden.

Yuriy Romanenko: Hoe beoordeel je het migratieprobleem in België? Het is een groot probleem voor Europa.

Marta Barandiy: Het migratieprobleem in België is zeer acuut. Wij geloven dat migratie gebaseerd moet zijn op Europese waarden. Migranten die hierheen komen, moeten bereid zijn Europese waarden te verdedigen, niet alleen op sociale voorzieningen te zitten. Politici moeten systemische oplossingen bieden, niet alleen inspelen op tijdelijke emoties.

De Rol van Oekraïne in de Europese Context

Barandiy bespreekt de belangrijke rol van Oekraïne in de context van Europese veiligheid en beleid. Ze gelooft dat Oekraïne een belangrijke partner voor Europa is bij het tegengaan van externe bedreigingen en het verdedigen van gedeelde waarden.

Marta Barandiy: In 2014 heb ik een van de grootste organisaties in de Europese Unie opgericht die de belangen van Oekraïne en het Oekraïense volk promoot. Nu, voor de tijd van de campagne, heb ik mijn bevoegdheden tijdelijk overgedragen aan de vicevoorzitter van de organisatie, Vasyl Kushmuns, zodat hij deze taken als voorzitter kan uitvoeren, omdat ik niet tegelijkertijd kandidaat en voorzitter van de organisatie kan zijn. Echter, gedurende de hele activiteit van de organisatie, heb ik twee dingen waargenomen. Ten eerste – tot 2022, toen ik Belgen en Europeanen vertelde dat Rusland verder zou aanvallen en dat de Krim slechts de eerste fase was van Russische expansie, lachten ze me uit. Maar in 2022 belden al deze leiders en gemeenschappen, burgers van België, politici – ze belden me allemaal…

Pratend over de vooruitzichten voor Oekraïne in Europa, zie ik verschillende dimensies in deze kwestie. Allereerst zien Europeanen, of laten we zeggen Europese politici, Oekraïne en Oost-Europa meer als beschermers van mensen tegen de Russische invasie. Aan de ene kant geloven ze dat Rusland de Baltische landen kan aanvallen en verder naar het westen kan trekken, maar aan de andere kant geloven ze niet dat ze zo ver zouden gaan…

Yuriy Romanenko: Ja, dit is inderdaad een belangrijk punt. En wat denk je dat deze perceptie kan veranderen? Wat kan Europese politici en burgers aandacht laten besteden aan de echte bedreigingen?

Marta Barandiy: Het is een gecompliceerde vraag. Aan de ene kant is er meer educatief werk nodig onder burgers en politici over de echte bedreigingen waarmee Europa wordt geconfronteerd. Aan de andere kant mogen politici niet weglopen voor hun verantwoordelijkheid jegens hun burgers en moeten handelen op basis van langetermijnbelangen, niet op kortetermijnvoordelen. Ze moeten leiders zijn die bewustzijn creëren onder hun kiezers, niet alleen met de stroom meegaan.

Yuriy Romanenko: Een interessant perspectief. En wat denk je over de rol van Oekraïne in deze context? Hoe kan Europa Oekraïne zien niet alleen als een object maar als een actieve deelnemer in het oplossen van regionale problemen?

Marta Barandiy: Oekraïne heeft al laten zien dat het niet alleen een object van internationale politiek kan zijn, maar ook een actieve deelnemer in de strijd voor democratie en Europese waarden. Het is belangrijk voor Europa om Oekraïne te zien als een partner waarmee het samen kan werken aan gemeenschappelijke uitdagingen, zoals veiligheid, migratie en economische ontwikkeling. Oekraïne heeft veel te bieden aan Europa, en samenwerking kan wederzijds voordelig zijn voor beide zijden.

Nawoord

Het interview met Marta Barandiy onderstreept het belang van nieuwe benaderingen in de Europese politiek, met name de noodzaak van hervormingen als reactie op moderne uitdagingen. Barandiy streeft naar veranderingen om Europa meer verenigd, veilig en welvarend te maken. Haar kandidatuur en actieve houding getuigen van de groeiende rol van Oekraïne op het Europese toneel en gezamenlijke inspanningen om democratische waarden te verdedigen.

Marta VOOR Europa:

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies