Back

Een Boodschap aan de Kiezers van Marta Barandiy

Beste medeburgers van België,

Nu we de Europese Parlementsverkiezingen van 6 tot 9 juni 2024 naderen, wil ik graag met u in contact komen en delen waarom uw stem cruciaal is voor de toekomst van onze Europese Unie. Deze verkiezingen zijn niet zomaar een datum op de kalender; ze vormen een beslissend moment voor ons allemaal om onze mening te geven en de richting van de EU te beïnvloeden.

Waarom Stemmen Belangrijk Is

Het Europees Parlement is het enige rechtstreeks verkozen orgaan in de EU, dat meer dan 450 miljoen burgers in 27 lidstaten vertegenwoordigt. De beslissingen van het Parlement raken ons allemaal, van grootschalige milieubeleid tot lokale economische initiatieven. Uw stem bepaalt de vertegenwoordigers die nieuwe wetten maken, de EU-instellingen controleren en ervoor zorgen dat het geld van de belastingbetaler verstandig wordt besteed.

Ondersteuning van de VOOR U Partij en Onze Visie

Ik ben trots om kandidaat te zijn voor de VOOR U partij, vermeld als nummer 17 op de stembiljetten. Onze partij is toegewijd aan het creëren van een duurzamer, rechtvaardiger en innovatiever Europa. We geloven in een samenhangende Europese aanpak om de dringende kwesties van onze tijd aan te pakken.

Mijn Toewijding aan U

Ik ben Marta Barandiy, kandidaat voor het Europees Parlement, met als doel betekenisvolle veranderingen teweeg te brengen. Hier zijn de kernpunten waar ik gepassioneerd over ben:

1. Sterkere Defensie en Veiligheid in Europa

Marta pleit voor een proactieve en strategische versterking van de defensiecapaciteiten van de EU om vrede en veiligheid te handhaven.

2. Pragmatisch Immigratiebeleid

Marta is voorstander van immigratie die in lijn is met Europese waarden, met nadruk op integratie en sociale cohesie.

3. Empowerment van Ondernemers

Marta stelt gelijke rechten voor ondernemers en werknemers voor om een eerlijke bedrijfsomgeving te bevorderen.

4. Belasting- en Subsidiehervorming

Marta pleit voor het verlagen van de belastingen en het hervormen van subsidies om economische groei te stimuleren zonder de lasten voor de belastingbetalers te verhogen.

5. Doordachte Groene Transitie

Marta streeft naar een groene transitie, waarbij bedrijven worden beschermd en er internationaal wordt samengewerkt.

6. Stroomlijning van EU-instellingen

Marta pleit voor het minimaliseren van de EU-structuren om efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.

7. Vermindering van Bureaucratie

Marta is voorstander van het digitaliseren en vereenvoudigen van de EU-bureaucratische processen om burgers nog beter te kunnen dienen.

8. Directe en Participatieve Democratie

Marta zet zich in om mechanismen zoals burgervergaderingen en referenda uit te breiden om de directe democratische deelname te vergroten.

9. Milieubeleid en Klimaatactie

Marta pleit voor een duurzaam beleid dat hernieuwbare energie bevordert en klimaatverandering bestrijdt zonder de lokale economie te schaden.

10. Bevordering van Mensenrechten en de Rechtsstaat

Marta is toegewijd aan het beschermen van mensenrechten en het handhaven van de rechtsstaat als fundamentele elementen van democratie.

11. Versterkte Betrokkenheid van het Maatschappelijk Middenveld

Marta wil de rol van het maatschappelijk middenveld in het democratische proces vergroten om de EU responsiever en transparanter te maken.

12. Grensoverschrijdende Zakelijke Uitwisselingsprogramma’s

Marta ondersteunt initiatieven die de samenwerking tussen bedrijven in Oost- en West-Europa versterken, waarbij ze haar dubbele achtergrond benut.

Waarom Uw Stem Belangrijk Is

Elke stem telt in deze verkiezing. Door deel te nemen, heeft u de kracht om de beslissingen te beïnvloeden die ons dagelijks leven en onze toekomst vormgeven. Stemmen op de VOOR U partij en mijn kandidatuur steunen, is een stap naar een veerkrachtiger, rechtvaardiger en vooruitstrevend Europa.

Samen Kunnen We Het Verschil Maken

Democratie is een kostbaar geschenk dat door generaties heen is doorgegeven. Onze verantwoordelijkheid is om het te behouden, te versterken en door te geven aan toekomstige generaties. Door te stemmen, speelt u een directe rol in dit proces. Uw stem is uw stem in de EU en verdient het om gehoord te worden.

Laten we samenwerken aan een betere toekomst voor onze kinderen, gemeenschappen en Europa. Ik ben toegewijd om u te dienen en uw zorgen mijn prioriteit te maken in het Europees Parlement. Bedankt voor uw steun.

Warme groeten,

Marta Barandiy

Kandidaat voor het Europees Parlement

VOOR U Partij – Lijstnummer 17

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies