Back

“Ik ben Belgisch-Oekraïens. Ik sta voor Europa. Ik promoot Vlaanderen” – Marta Barandiy

Marta

Marta Barandiy is een vooraanstaande figuur met een rijke achtergrond in recht, activisme en Europese politiek. Geboren op 13 juni 1984 in Lviv, Oekraïne, begon ze haar academische en professionele reis met een diepgewortelde waardering voor Europese waarden en de liberale rechtsstaat. Haar academische carrière leidde haar ertoe een masterdiploma te behalen aan het Europa-Instituut, Universiteit van Saarland, Duitsland, met een focus op Europese integratie en de soevereiniteit van staten. Marta heeft aanzienlijke bijdragen geleverd aan het academische veld met publicaties zoals ‘Europäische Integration der Ukraine und Souveränität’ en ‘Souveränität als Gewährleistung der Interessen der Staaten’, die haar expertise in internationaal recht en Europese beleidsvorming benadrukken.

In mei 2014, te midden van de Oekraïense Revolutie van Waardigheid, richtte Marta Promote Ukraine op, een in Brussel gevestigde NGO toegewijd aan het ondersteunen van de burgermaatschappij, het promoten van mensenrechten en het bevorderen van de politieke en economische ontwikkeling van Oekraïne binnen de Europese Unie. Haar leiderschap in deze organisatie is instrumenteel geweest, en de NGO ontving in 2022 de Europese Burgerprijs voor haar inspanningen.

Haar professionele reis omvatte een significante rol bij Volvo Group in Gent, België, waar ze in oktober 2012 begon. Als raadsvrouw bij het Oekraïense advocatenkantoor Asters leidde ze het kantoor van het bedrijf in Brussel, waar ze tot 2021 werkte.

Haar kandidatuur markeert Marta’s overgang van academie en activisme naar politiek voor het Europees Parlement, waar ze van plan is om direct invloed uit te oefenen op het EU-beleid. Haar campagne draait om het versterken van de defensiecapaciteiten van de EU, het integreren van Europese waarden in migratiebeleid en het versterken van de burgermaatschappij, met een sterke focus op het verbeteren van de EU-Oekraïne relaties.

Marta’s persoonlijke verhaal is diep verweven met België, waar ze sinds 2011 woont. Ondanks uitdagingen als immigrant en nieuwe moeder, vond ze haar weg op de Belgische arbeidsmarkt en richtte uiteindelijk haar eigen bedrijf op, Djannet Consulting, in 2018. Ze vertegenwoordigt de VOOR U-partij in het Europees Parlement, wat haar inzet voor liberale idealen, mensenrechten en de verbetering van de EU en Vlaanderen weerspiegelt door middel van beperkte overheidsinvloed, macht dichter bij mensen brengen, en verbeterde migratievoorwaarden en arbeid.

Barandiy’s Belgische reis, academische voortreffelijkheid en politieke aspiraties schetsen het beeld van een toegewijde voorvechter van soevereiniteit, Europese integratie en de promotie van mensenrechten. Haar levenswerk belichaamt een brug tussen Oekraïne en de Europese Unie, met als doel een toekomst waarin deze regio’s nauwer op elkaar zijn afgestemd in waarden, beleid en samenwerking.

Marta VOOR U

De VOOR U-partij is een relatief nieuwe politieke beweging in Vlaanderen, België, met een platform gericht op het dichter bij de mensen brengen van politiek, het bevorderen van een kleinere, efficiëntere en minder indringende overheid, het zich verzetten tegen als punitief ervaren beleid tegen burgers, en het pleiten voor substantiële hervormingen in verschillende sectoren waaronder justitie, migratie, onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, sociale zekerheid, begrotingsbeheer en pensioenen. De partij benadrukt het verbeteren van directe democratie en de macht van lokale besturen, vergelijkbaar met het model gezien in Zwitserland, met als doel een vermindering van bureaucratische regelgeving, boetes en administratieve organen.

Els Ampe, een opvallende figuur binnen de partij, is benadrukt voor haar moed om het traditionele partijlandschap te verlaten om VOOR U te helpen oprichten, waarbij de wens voor politieke vernieuwing en oplossingen voor goed bestuur wordt benadrukt. De partij heeft samengewerkt met verschillende nieuwe partijen en onafhankelijken die gedesillusioneerd zijn met de traditionele politiek, werkend aan een platform dat overeenkomt met essentiële veranderingen die nodig zijn om nieuw beleid te implementeren. Deze samenwerking is gebaseerd op een gedeeld geloof in de noodzaak van een politieke aanpak dichter bij de mensen, gestroomlijnd en minder bemoeizuchtig door de staat, waarbij een gezamenlijke toewijding wordt benadrukt om overheidsinmenging te verminderen, de rechten van mensen te verbeteren en vrijheid van meningsuiting.

VOOR U streeft ernaar een breed spectrum van kiezers te vertegenwoordigen die ontgoocheld zijn met de huidige politieke status-quo, met als doel een fris alternatief te bieden dat gericht is op meer vrijheid, vriendelijkheid en begrip, terwijl duidelijk hun standpunt over fundamentele mensenrechten wordt afgebakend. Hun benadering van politiek is gecentreerd rond wat hen verenigt in plaats van wat hen verdeelt, gericht op oplossingen voor de problemen van mensen zoals uiteengezet in hun beginselverklaring. Deze aanpak maakt samenwerking mogelijk tussen diverse partijen en individuen rond gedeelde doelen zonder dat volledige overeenstemming over alle kwesties noodzakelijk is.

Voor meer gedetailleerde inzichten in hun politieke platform, principes en initiatieven, kunt u de officiële website bezoeken vooru.be

Marta VOOR Europa

Marta Barandiy’s verkiezingscampagne richt zich op een visie voor een Europa gedefinieerd door efficiëntie, transparantie en kracht. Kernpunten zijn pleiten voor de liberale rechtsstaat, duurzame vrede, mensenrechten, eigendomsrechtenvrijheid en een robuuste verdediging tegen externe dreigingen zoals Russische agressie. Marta benadrukt migratie te onderzoeken door Europese waarden, de rol van de burgermaatschappij te promoten en EU-instellingen te democratiseren om een nauwere afstemming met de belangen van burgers te waarborgen. Haar programma pleit voor subsidiariteit, transparantie in EU-lobbying, verbeteringen in directe democratie en sterkere EU-veiligheid, met als doel een responsievere en inclusievere EU.

Marta is voorstander van het concept van directe democratie en benadrukt de rol van burgers bij het beïnvloeden van politieke beslissingen via de rechtsstaat, pleit voor het gebruik van digitale hulpmiddelen voor meer democratische deelname en erkent NGO’s als cruciaal in actief burgerschap. Wat betreft migratie, gelooft ze in het belang van integratie in Europese waarden om de waardigheid en mensenrechtenstandaarden van het continent te handhaven. Voor defensie betoogt Marta dat België/Vlaanderen zijn capaciteit voor kracht en eenheid met bondgenoten moet versterken om nationale belangen effectief te verdedigen.

Marta Barandiy is een voorbeeldige kandidaat voor de Europese Parlementsverkiezingen 2024, die een fris en dynamisch perspectief biedt op de toekomst van Europa. Met een diepe toewijding aan directe democratie, migratie geïntegreerd met Europese waarden en het versterken van defensiecapaciteiten, sluit haar platform aan bij de behoeften van een modern, veilig en democratisch Europa. Marta’s uitgebreide ervaring in het bevorderen van EU-Oekraïne relaties, pleiten voor mensenrechten en haar leiderschap in Promote Ukraine tonen haar vermogen om positieve verandering teweeg te brengen en Europese burgers effectief te vertegenwoordigen. Haar visie op een transparant, efficiënt en sterk Europa spreekt direct aan op de dringende uitdagingen waarmee het continent vandaag wordt geconfronteerd.

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies