Back

Herdefiniëring van het ondernemerslandschap: Een visie voor belastinghervorming en rechtvaardige bedrijfsgroei

Zoals beloofd in mijn vorige discussie, ben ik hier om inzichten te delen vanuit mijn eigen ondernemersreis. In 2018 nam ik de sprong en richtte mijn eerste adviesbureau op. Dit was een significant moment, vooral toen Asters, het grootste advocatenkantoor in Oekraïne, mij de kans bood om hen in België te vertegenwoordigen. Deze ervaring legde de basis voor mijn onderneming en gaf mij een direct begrip van de uitdagingen en kansen in de zakenwereld. Bij het begin van dit avontuur was ik me terdege bewust van de financiële implicaties, vooral in België, waar de belastingverplichtingen voor bedrijven vanaf het begin aanzienlijk zijn. Deze financiële last vormt een aanzienlijk risico, aangezien het potentieel tot faillissement kan leiden voordat de eerste klant is veiliggesteld als er geen onmiddellijke inkomstenstroom is. Deze ervaring benadrukte een kritieke barrière voor ondernemerschap – de voorafgaande belastinglast die nieuwe zakelijke initiatieven kan verstikken voordat ze zelfs maar de kans krijgen om te bloeien.

Vanuit mijn perspectief is een van de meest effectieve manieren om werkloosheid te bestrijden en de ondernemersgeest te bevorderen, de invoering van een belastingamnestie voor nieuwe bedrijven. Deze aanpak kan de broodnodige ademruimte bieden aan jonge ondernemers, waardoor ze hun ondernemingen kunnen vestigen zonder de onmiddellijke druk van belastingbetalingen. Door de angst om een bedrijf te starten te verminderen en meer individuen aan te moedigen legitiem ondernemerschap na te streven, kunnen we niet alleen de economie stimuleren, maar ook de reputatie van onze staat verbeteren.

Verder is het belangrijk om de ongelijkheid tussen kleine ondernemers en hun werknemers wat betreft sociale bescherming aan te pakken. Momenteel genieten werknemers een grotere sociale zekerheid, wat hen paradoxaal genoeg in staat stelt om ondermaatse diensten aan te bieden zonder de angst voor beëindiging. Deze dynamiek is nadelig voor kleine bedrijven, aangezien slechte service leidt tot het verlies van klanten en uiteindelijk tot faillissement. Deze situatie benadrukt een fundamentele onrechtvaardigheid in ons economisch systeem die degenen die de maatschappelijke vooruitgang door ondernemerschap bevorderen, oneerlijk bestraft.

Om werkloosheid effectief te bestrijden, is het cruciaal om te pleiten voor gunstigere belastingvoorwaarden voor kleine bedrijven. Dit ondersteunt niet alleen de groei van de economie, maar bevordert ook een rechtvaardigere omgeving voor zowel ondernemers als werknemers. Het is hoog tijd dat we de waarde van hard werken en bijdragen aan de samenleving erkennen, en ervoor zorgen dat de voordelen van arbeid niet onevenredig door de staat worden geclaimd.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Voor U-partij is het verlichten van de belastingdruk op bedrijven en individuen door de functies van de staat te stroomlijnen. Dergelijke hervormingen zijn cruciaal voor het creëren van een ondersteunendere omgeving voor ondernemerschap en werkgelegenheid. Ik nodig u uit om uw gedachten en perspectieven over deze voorstellen te delen. Het aangaan van deze dialoog is essentieel voor het vormgeven van beleid dat de behoeften en aspiraties van onze gemeenschap weerspiegelt.

#MartaBarandiy

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies