Back

Petras Auštrevičius steunt Marta Barandiy bij de Europese Parlementsverkiezingen 2024

In een vriendelijke aanbeveling gericht aan Vlaanderen, België en daarbuiten, heeft Petras Auštrevičius publiekelijk zijn steun uitgesproken voor Marta Barandiy in haar strijd om een zetel in het Europees Parlement bij de aanstaande verkiezingen van 2024. De getuigenis van Auštrevičius benadrukt niet alleen het belang van het uitoefenen van stemrechten, maar onderstreept ook de kwaliteiten die Barandiy een opmerkelijke kandidate maken.

Eerste weekend van juni. We gaan allemaal stemmen voor de Europese verkiezingen. Als kiezers hebben we allemaal een keuze om iemand te kiezen die je kent, wie je waardeert, wie je wilt dat jou vertegenwoordigt in het Europees Parlement. Ik wil je Marta Barandiy voorstellen. Ze is een geweldige activiste. Ze is een geweldige mensenrechtenactiviste. Ze heeft hier in Brussel, in België en overal veel evenementen georganiseerd, steeds met een duidelijke boodschap: Solidariteit, vrede en mensenrechten moeten zegevieren in de Europese Unie en ook in Europa. Ik steun Marta. Jij ook?

Petras Auštrevičius 

Wie is Petras Auštrevičius?

Petras Auštrevičius is een gerespecteerde Litouwse politicus en diplomaat, bekend om zijn uitgebreide carrière binnen de Europese politieke structuren. Momenteel is hij lid van het Europees Parlement (EP), waar hij actief betrokken is bij verschillende belangrijke commissies die het buitenlands beleid, de veiligheid en de Europese integratie vormgeven. Zijn ervaring en zijn standpunten over mensenrechten, democratie en internationale relaties maken zijn meningen bijzonder invloedrijk in de politieke arena van de Europese Unie (EU).

Wie is Marta Barandiy?

Marta Barandiy is een Belgische mensenrechtenactiviste van Oekraïense afkomst, bekend om haar krachtige belangenbehartiging. Ze heeft talrijke evenementen in Brussel en door heel Europa georganiseerd, met als doel mensenrechten te promoten en te beschermen en solidariteit en vrede te bevorderen. Haar activisme is niet alleen lokaal maar beslaat het hele continent, wat invloed heeft op discussies over Europese beleidslijnen en waarden. Marta’s toewijding aan deze oorzaken resoneert met de fundamentele idealen van de EU, waardoor zij een sterke kandidaat is om deze waarden op wetgevend niveau te vertegenwoordigen.

De betekenis van de goedkeuring door Auštrevičius

De goedkeuring door Petras Auštrevičius is om meerdere redenen belangrijk. Ten eerste geeft zijn positie als MEP geloofwaardigheid en zichtbaarheid aan de kandidatuur van Barandiy. Zijn steun signaleert aan kiezers dat Barandiy een capabele en veelbelovende kandidaat is die zich inzet voor de kernwaarden van de EU. Verder sluiten de focus van Auštrevičius op mensenrechten, vrede en solidariteit nauw aan bij Barandiy’s achtergrond als activiste, wat haar geschiktheid om over deze kwesties binnen het Europees Parlement te pleiten versterkt.

Waarom Marta Barandiy een keuze is voor kiezers in Vlaanderen

Voor kiezers in Vlaanderen kan het kiezen van Marta Barandiy betekenen dat ze een vertegenwoordiger hebben die diep toegewijd is aan mensenrechten en actief is in Europese zaken. Haar werk benadrukt niet alleen de bescherming van mensenrechten binnen de EU, maar ook het bevorderen van vrede en solidariteit over de grenzen heen. Dit is met name relevant in een regio als Vlaanderen, die democratische betrokkenheid en internationale samenwerking waardeert.

Met haar unieke positie in Europa, profiteert Vlaanderen van een vertegenwoordiger zoals Marta, die complexe culturele dynamieken begrijpt en het EU’s meertalige en multiculturele landschap kan navigeren. Haar activisme en eerdere initiatieven suggereren dat zij zou aandringen op inclusieve beleidslijnen die de diverse identiteiten en behoeften van alle Europese burgers respecteren.

Bovendien suggereert haar goedkeuring door Auštrevičius, bekend om zijn pragmatische benadering van EU-politiek, dat Marta wordt gezien als een capabele en effectieve pleitbezorgster die constructief kan werken binnen het Europees Parlement. Dit is een essentiële overweging voor kiezers die op zoek zijn naar effectieve vertegenwoordiging die echte veranderingen kan bewerkstelligen.

Nawoord

Nu het eerste weekend van juni nadert, worden kiezers in Vlaanderen en door heel de EU herinnerd aan hun macht en verantwoordelijkheid om de toekomst van het continent vorm te geven. De goedkeuring van Marta Barandiy door Petras Auštrevičius belicht haar als een kandidate die niet alleen solide waarden vertegenwoordigt, maar ook de capaciteit heeft om deze waarden effectief binnen het Europees Parlement te bepleiten. Voor kiezers in Vlaanderen betekent het kiezen van Barandiy een kandidaat steunen die staat voor solidariteit, vrede en mensenrechten—principes die cruciaal zijn in de huidige mondiale context.

#TeamMarta

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies