Back

VoorU’s Strategische Visie: Versterking van Vlaanderens Rol in Europa met Marta Barandiy

De politieke partij VoorU in België, opgericht door Els Ampe, is een fris alternatief in het Belgische politieke landschap, vooral nu het land op weg is naar de Europese Parlementsverkiezingen van 2024.

VoorU pleit voor wat kan worden omschreven als “liberale sociale hervorming”, met de nadruk op individuele vrijheid, ondernemerschap en het verminderen van bureaucratische belemmeringen die innovatie en persoonlijke vrijheden verstikken.

Els Ampe, een sleutelfiguur binnen de partij, benadrukt VoorU’s inzet om praktische problemen aan te pakken die directe invloed hebben op burgers, zoals mobiliteit, veiligheid en efficiëntie van openbare diensten, met als doel kiezers aan te spreken die teleurgesteld zijn in de traditionele partijpolitiek in België.

Marta Barandiy is een ander cruciaal figuur binnen de VoorU-beweging, die de toewijding van de partij symboliseert om de Vlaamse zaak binnen de EU te promoten. Haar betrokkenheid benadrukt VoorU’s inzet om bredere verbindingen te bevorderen, verder dan de grenzen van Vlaanderen en België, met beleid dat niet alleen lokaal gunstig is maar ook voordelig in een bredere Europese context.

Haar rol omvat het benutten van haar ervaring en netwerk om de beleidsvoorstellen van VoorU te versterken, vooral op gebieden die betrekking hebben op veiligheid en defensie, internationale betrekkingen en Europese Unie-zaken. Deze strategische focus in de verkiezingen voor het Europees Parlement benadrukt VoorU’s bereidheid om Vlaamse belangen effectief op Europees niveau te vertegenwoordigen.

Marta Barandiy kan de positie van de partij aanzienlijk versterken door Vlaamse regionale belangen te verbinden met bredere Europese doelstellingen. Haar expertise in internationale betrekkingen en Europees Unierecht maakt haar een waardevolle aanwinst, vooral bij het navigeren door het complexe landschap van de EU-politiek, waar ze effectief kan pleiten voor beleid dat in lijn is met Belgische, Vlaamse belangen en Europese Unie richtlijnen.

Haar achtergrond kan haar in staat stellen zich te concentreren op kritieke gebieden zoals defensie, relaties met Oost-Europa, handel, milieubeleid en digitale transformatie — momenteel cruciaal in EU-beleidsdiscussies. Deze afstemming met EU-prioriteiten verhoogt niet alleen de relevantie van de partij in deze discussies, maar positioneert ook België en Vlaanderen als proactieve bijdragers in plaats van passieve deelnemers in het Europese project.

Bovendien kan haar ervaring VoorU helpen een meer geïntegreerde Europese benadering te promoten voor kwesties zoals migratie, klimaatverandering en economisch herstel na COVID-19, die gebieden van acute interesse en zorg zijn in de hele EU. Door Marta’s internationale referenties te koppelen aan de politieke agenda van VoorU, kan de partij zowel lokale autonomie als Europese samenhang verbeteren, een evenwichtig perspectief presenteren dat aantrekkelijk kan zijn voor kiezers die op zoek zijn naar effectieve vertegenwoordiging in het Europees Parlement. Deze synergie tussen Marta’s expertise en de politieke houding van de partij kan niet alleen de electorale vooruitzichten van VoorU ten goede komen, maar ook de stem van de Vlaamse mensen in Europa versterken.

VoorU onderscheidt zich van andere Belgische partijen door zijn benadering van governance, die minder regulering en meer persoonlijke vrijheid inhoudt, niet ongelijk aan de bredere liberale waarden die in andere partijen te zien zijn, maar met een duidelijke focus op directe betrokkenheid bij gemeenschapsbehoeften en lokaal bestuur.

Voor kiezers in de aanstaande Europese Parlementsverkiezingen van 2024 presenteert VoorU een optie die praktisch liberalisme, lokale empowerment en efficiënt bestuur benadrukt. Dit zou vooral aantrekkelijk kunnen zijn voor kiezers die een directe impact op gemeenschapskwesties willen zien, die minimale overheidsbemoeienis bevorrdelen en die ondernemend van geest zijn. Het platform van de partij kan ook kiezers aantrekken die op zoek zijn naar nieuwe politieke verhalen en leiderschapsstijlen vanwege toenemende ontgoocheling met traditionele politieke structuren in België.

#TeamMarta

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies