Back

Ondernemerschap in België en Europa Stimuleren: De Kloof Tussen Bedrijfseigenaren en Werknemers Overbruggen

Het ondernemerslandschap in België, net als in veel delen van Europa, staat voor belangrijke uitdagingen en kansen. Gezien de huidige economische omgeving is het bevorderen van ondernemerschap cruciaal voor economische revitalisatie en innovatie. Echter, ondernemers bevinden zich vaak in een nadelige positie vergeleken met werknemers in loondienst wat betreft sociale bescherming en fiscale lasten.

In België is de bedrijfsbelasting opmerkelijk hoog, met tarieven tussen 50% en 54%, wat ontmoedigend kan zijn voor nieuwe ondernemers die hun kapitaal riskeren zonder de vangnetten die beschikbaar zijn voor traditionele werknemers.

Deze hoge belastingtarieven gaan gepaard met beperkte sociale zekerheden voor bedrijfseigenaren, een situatie waarvan velen beweren dat deze hervormd moet worden om ondernemerschap aantrekkelijker en haalbaarder te maken.

Het OECD-rapport van 2023 over KMO’s en ondernemerschap benadrukt dat hoewel kleine en middelgrote ondernemingen enigszins beschermd zijn geweest tegen de economische impact van de COVID-19 pandemie door overheidssteun, zij blijven kampen met ernstige uitdagingen zoals hoge inflatie, arbeidstekorten, en significante handelsbarrières.

Deze factoren dragen bij aan een moeilijke omgeving voor KMO’s, die cruciaal zijn voor economische diversiteit en werkgelegenheid.

Als kopkandidaat voor het Europees Parlement met de partij Voor U, draait het platform van Marta Barandiy om het versterken van de ondersteuningsstructuren voor ondernemerschap in België en heel Europa. Marta is al jaren een fervent voorstander van ondernemerschap en heeft haar inzet benadrukt om een gunstige omgeving te bevorderen voor ondernemers en kleine bedrijfseigenaren. Vandaag is dit een onderdeel van haar politieke en verkiezingscampagne.

De politieke agenda van Marta Barandiy omvat het implementeren van beleid dat betere ondersteuning voor ondernemerschap zal verzekeren. Haar campagne benadrukt de noodzaak van hervormingen die ondernemers sociale beschermingen bieden die vergelijkbaar zijn met die van werknemers. Haar campagne onderstreept het belang van het creëren van een ecosysteem waar ondernemers worden aangemoedigd door fiscale prikkels en ondersteund door uitgebreide socialezekerheidsstelsels die pensioenen en vakantierechten omvatten.

Om ondernemerschap effectief te stimuleren, zouden verschillende beleidswijzigingen overwogen moeten worden:

 1. Belastingverlichtingsinitiatieven: Het introduceren van gefaseerde belastingverlichting voor nieuwe startups zou de aanvankelijke financiële last kunnen verlichten, waardoor ondernemers een solide klantenbasis en cashflow kunnen opbouwen voordat zij geconfronteerd worden met volledige belastingtarieven.
 2. Gelijke Sociale Zekerheden: Het aanbieden van sociale voordelen vergelijkbaar met die beschikbaar voor werknemers, zoals pensioenrechten, gezondheidszorg, en werkloosheidsuitkeringen, zou de persoonlijke risico’s kunnen verminderen waarmee ondernemers worden geconfronteerd.
 3. Aanmoediging van Hybride Modellen: Het aanmoedigen van flexibele werkmodellen waarbij individuen hun baan kunnen behouden terwijl ze bedrijven opzetten, zou een levendiger ondernemers-ecosysteem kunnen bevorderen. Dit zou niet alleen een vangnet verzekeren, maar ook de uitwisseling van kennis en innovatie tussen gevestigde bedrijven en nieuwe ondernemingen verbeteren.
 4. Ondersteunende Regelgevende Omgeving: Het vereenvoudigen van het administratieve proces voor het starten en runnen van een bedrijf zou ondernemerschap toegankelijker maken voor een breder scala van mensen, inclusief die uit ondervertegenwoordigde groepen.

Deze kwesties aanpakken zou kunnen leiden tot een dynamischere en competitievere zakelijke omgeving in België en Europa in het algemeen, en meer individuen aanmoedigen om met vertrouwen ondernemersinitiatieven te ondernemen, wetende dat ze ondersteuningsstructuren hebben vergelijkbaar met die in loondienst. Het doel moet zijn om de bescherming en stimulansen tussen werknemers en ondernemers in evenwicht te brengen om een bloeiende, innovatieve economie te bevorderen.

Om ervoor te zorgen dat beleid zich aanpast aan de evoluerende behoeften van ondernemers, kunnen verschillende strategische maatregelen worden geïmplementeerd:

 1. Belastingvoordelen en -verlagingen: Gerichte belastingverlagingen voor kleine bedrijven introduceren, met name voor diegene die gestructureerd zijn als ‘doorgang’-entiteiten, zou groei kunnen stimuleren. Veel kleine bedrijven, vooral die in handen van ondervertegenwoordigde groepen, profiteren mogelijk minder van brede belastingverlagingen, wat wijst op de noodzaak voor meer fijn afgestemde fiscale beleidsmaatregelen die direct voordeel bieden aan deze ondernemingen.
 2. Verbeterde Toegang tot Kapitaal: Financiële ondersteuningsmechanismen zijn cruciaal. Dit kan regeringsgesteunde leningen, subsidies en venture capital-investeringen omvatten, afgestemd op nieuwe en kleine bedrijven. Zorgen dat ondernemers toegang hebben tot diverse financieringsbronnen kan hen helpen hun operaties op te schalen en economische uitdagingen te navigeren.
 3. Regelgevende Hervormingen: Het vereenvoudigen van de juridische en regelgevende processen voor het starten en runnen van een bedrijf kan de barrières voor nieuwe toetreders aanzienlijk verlagen. Dit omvat het stroomlijnen van procedures en mogelijk het aanbieden van een ‘regelgevende zandbak’-omgeving waar nieuwe soorten bedrijven kunnen testen en aanpassen voordat ze zich volledig verbinden aan alle regelgevende vereisten.
 4. Onderwijs- en Trainingsprogramma’s: Ondernemerschapsonderwijs integreren in formele schoolsystemen en continue leer- en ontwikkelingsprogramma’s aanbieden kan aspirant-ondernemers uitrusten met de nodige vaardigheden. Dit bevordert niet alleen een cultuur van innovatie, maar bereidt individuen ook voor op het succesvol beheren en laten groeien van hun bedrijven.
 5. Ondersteuning voor Digitale Transformatie: Naarmate de digitale economie zich uitbreidt, moeten beleidsmaatregelen de digitale transformatie van bedrijven ondersteunen. Dit omvat het bieden van toegang tot digitale hulpmiddelen, diensten en infrastructuur, essentieel voor bedrijven om te concurreren in een mondiale markt.
 6. Inclusieve Ondernemerschapsprogramma’s: Initiatieven ontwikkelen die specifiek zijn ontworpen om de verschillen in ondernemerschapspercentages onder vrouwen, immigranten en andere ondervertegenwoordigde groepen te verkleinen. Deze programma’s moeten specifieke barrières aanpakken die deze groepen tegenkomen, door op maat gemaakte ondersteuning te bieden die hen in staat stelt bedrijven te starten en te onderhouden.
 7. Feedback- en Aanpassingsmechanismen: Systemen implementeren om regelmatig de impact van ondernemerschapsbeleid te beoordelen en deze aan te passen op basis van prestaties gemeten tegen goed gedefinieerde KPI’s (Key Performance Indicators) kan ervoor zorgen dat de beleidsmaatregelen effectief en relevant blijven over tijd.

Marta nodigt actief ondernemers en kleine bedrijfseigenaren uit om in dialoog te gaan over hun uitdagingen en behoeften, evenals hun succes- en faalverhalen. Deze dialoog beoogt een beter begrip van hoe overheidsbeleid hun inspanningen om bij te dragen aan economische groei en innovatie kan ondersteunen of hinderen.

Haar campagne weerspiegelt een breder visie die niet alleen pleit voor onmiddellijke veranderingen, maar ook voor een duurzame beleidsomgeving die langdurig ondernemerssucces bevordert. Marta Barandiy’s toewijding aan deze kwesties is onderdeel van een grotere inspanning om ervoor te zorgen dat Europese beleidsmaatregelen de dynamische behoeften van moderne bedrijven en de evoluerende arbeidsmarkt weerspiegelen.

Referenties:

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies