Back

Campagnekantoor van Marta Barandiy Aangevallen in Ongekende Golf van Politieke Druk

Deze aanvallen zijn niet alleen gericht tegen mijn verkiezingscampagne, maar tegen de democratie en de rechtsstaat zelf. België moet een voorbeeld blijven van democratische waarden, en dergelijke politiek gemotiveerde geweldsdaden mogen niet worden getolereerd.

Marta Barandiy

Persbericht

Voor Onmiddellijke Vrijgave

Brussel, 14 mei 2024 – Het hoofdkantoor van Marta Barandiy, Belg van Oekraïense afkomst, lijsttrekker voor het Europees Parlement en mensenrechtenactiviste, werd afgelopen nacht onderworpen aan een gewelddadige aanval. De aanvallers braken de deuren open en stalen verschillende waardevolle items. De politie onderzoekt het incident actief en is op zoek naar de verantwoordelijken voor deze aanval.

De afgelopen weken is er een reeks ongekende aanvallen geweest op leden van Marta’s team en vrijwilligers. Deze aanvallen omvatten aanzienlijke schade aan persoonlijke eigendommen, zoals auto’s met gebroken ruiten en andere vormen van vandalisme. Er is geen twijfel onder Marta’s team dat deze aanvallen met elkaar verbonden zijn en politiek gemotiveerd zijn, met als doel ongeoorloofde druk uit te oefenen op Marta als activiste en kandidaat voor het Europees Parlement.

Marta Barandiy is een sterke pleitbezorger voor het versterken van de defensiecapaciteiten van de EU en België. Als activiste heeft ze zich actief verzet tegen Russische invloed in Europa, gevochten tegen pogingen om Europese sancties te omzeilen, en weerstand geboden aan vertegenwoordigers van het Russische regime. Haar verkiezingscampagne richt zich op het verbeteren van defensie- en veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van Europa en België te waarborgen en de Russische invloed te verminderen.

De recente aanvallen op haar campagnekantoor en teamleden onderstrepen de dringende noodzaak van verbeterde veiligheid en een sterkere defensiestrategie. We zijn ervan overtuigd dat pro-Russische krachten direct betrokken zijn bij deze gewelddaden en intimidaties, en we hopen dat de wetshandhavingsinstanties dit spoedig zullen bevestigen. We dringen er ook bij de Belgische autoriteiten op aan om de noodzaak van extra bescherming voor publieke figuren te erkennen en het toezicht op Russische activiteiten, vooral tijdens de verkiezingscampagne, te vergroten.

Naast de fysieke aanvallen zijn er tekenen van politieke gaslighting vanuit verschillende media. Staatsmedia en andere mediakanalen hebben opzettelijk vermeden om verslag te doen van de VOOR U-partij en de kandidatuur van Marta Barandiy. Terwijl oude politieke partijen ruime media-aandacht krijgen en platforms om hun agenda’s te uiten, is er een merkbare poging om Marta en haar campagne het zwijgen op te leggen. Deze mediablokkade, gevolgd door de aanvallen, vormt een ernstige bedreiging voor de democratische waarden waar België, als het hart van de Europese Unie, voor staat.

Marta Barandiy verklaarde: “Deze aanvallen zijn niet alleen gericht tegen mijn verkiezingscampagne, maar tegen de democratie en de rechtsstaat zelf. België moet een voorbeeld blijven van democratische waarden, en dergelijke politiek gemotiveerde geweldsdaden mogen niet worden getolereerd.”

Marta’s team roept alle democratische krachten op om solidair te staan tegen deze aanvallen en dringt aan op een onmiddellijk en grondig onderzoek om de daders voor het gerecht te brengen. Het beschermen van de integriteit van het verkiezingsproces tegen externe invloeden en het waarborgen van een eerlijk platform voor alle kandidaten is cruciaal voor de toekomst van de democratie in België en Europa.

Voor verdere informatie en updates, neem contact op met:

• Marta VOOR Europa

• Email: join@martavooreuropa.eu

Download Persbericht

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies