Back

Marta Barandiy – Wie is zij?

In het landschap van de Europese Unie wisselt de discussie vaak tussen de polen van integratie en soevereiniteit. Als specialist in soevereiniteit en conflictresoluties in internationale betrekkingen, komt Marta Barandiy naar voren als een figuur van betekenis en invloed. Als topkandidaat voor de Europese lijst in de nieuwe politieke beweging “Voor Jou,” belichaamt Marta de essentie van modern Europees activisme, bruggen bouwend tussen diverse culturele en politieke verhalen met een focus op mensenrechten, Europese integratie en verdediging.

Vroege Leven en Onderwijs

Geboren op 13 juni 1984 in Lviv, Oekraïne, begon Marta haar reis met een diepgewortelde waardering voor Europese waarden en de liberale rechtsstaat. Haar academische streven leidde haar naar de prestigieuze Nationale Universiteit van Lviv Ivan Franko, waar zij haar fundament legde in Internationaal Recht en Juridische Studies. Marta’s intellectuele nieuwsgierigheid en toewijding aan het begrijpen van de nuances van internationale betrekkingen en Europees recht stuwden haar verder de academische wereld in. Ze behaalde haar masterdiploma aan het Europa-Institut, Universiteit van Saarland, en voltooide haar doctoraatsstudies in Saarbrücken, Duitsland, met een focus op het delicate evenwicht tussen Europese integratie en de soevereiniteit van staten.

Waardigheid is het enige absolute recht van de mens en wordt alleen in Europa als zodanig erkend. Daarom moet het gekoesterd en te allen tijde proactief verdedigd worden. Eenmaal verloren, zal het nergens meer te vinden zijn dan in boeken.

Academische Verkenning

Marta Barandiy’s wetenschappelijke bijdragen gaan verder dan haar activisme en politieke inspanningen, en markeren significante mijlpalen in de academische exploratie van Europese integratie, soevereiniteit en de juridische nuances die deze domeinen omvatten. Haar toetreding tot het auteurschap met boeken zoals “Europäische Integration der Ukraine und Souveränität: Rechtliche und politische Aspekte” (Europese Integratie van Oekraïne en Soevereiniteit: Juridische en Politieke Aspecten) en “Souveränität als Gewährleistung der Interessen der Staaten: Völkerrechtliche und europarechtliche Aspekte” (Soevereiniteit als Garantie van de Belangen van Staten: Internationaal Recht en Europees Recht Aspecten) onderstreept haar diepgaande betrokkenheid bij deze kritieke kwesties.

Deze publicaties dragen niet alleen bij aan academische discoursen, maar dienen ook als een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming, weerspiegelend Marta’s unieke positie als academicus, activist en nu een politieke kandidaat. Haar boeken zijn een essentiële lectuur voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de complexiteiten van Europese integratie, soevereiniteit en de juridische kaders die de interacties tussen Oekraïne en de Europese Unie vormgeven. Door haar geschriften heeft Marta Barandiy haar status als een gezaghebbende stem in deze kritieke discussies gevestigd, en biedt ze genuanceerde perspectieven die geïnformeerd zijn door haar rijke achtergrond in recht, haar toewijding aan Europese waarden en haar persoonlijke reis verweven met het verhaal van Oekraïnes Europese aspiraties.

Oprichting Promote Ukraine

Marta’s overgang van de academische wereld naar activisme was naadloos, gedreven door haar overtuiging in de kracht van geïnformeerde dialoog en belangenbehartiging. In 2014 richtte zij Promote Ukraine op, een organisatie die snel uitgroeide tot de grootste Oekraïense organisatie in België. Promote Ukraine dient als een platform voor het bevorderen van begrip en ondersteuning voor Oekraïne binnen de Europese Unie, door het organiseren van conferenties, ronde tafels, workshops en culturele evenementen die de geopolitieke situatie, cultuur en aspiraties van Oekraïne benadrukken.

Persoonlijk Leven

Marta is een toegewijde moeder van twee Vlaamse kinderen, haar professionele prestaties in balans brengend. Haar persoonlijke leven is een weerspiegeling van haar geloof in de integratie van diverse culturen en identiteiten, spiegelend aan het bredere Europese ideaal van eenheid in diversiteit.

Politieke Visie en Waarden

Marta’s kandidatuur voor het Europees Parlement is niet zomaar een politieke campagne; het is een oproep tot actie voor de verdediging van Europese waarden tegen externe dreigingen en voor de promotie van een transparant, efficiënt en sterk Europa. Marta’s standpunt over kwesties zoals migratie, verdediging en de rechtsstaat is gegrond in haar uitgebreide ervaring als mensenrechtenactivist en docent aan de Oekraïense Vrije Universiteit in München. Ze pleit voor beleid dat de principes van vrijheid, democratie en de liberale rechtsstaat weerspiegelt, en benadrukt het belang van deze waarden in het licht van agressie van staten zoals Rusland.

Prestaties en Erkenning

Marta’s bijdragen aan de promotie van Oekraïnes belangen en rechten binnen de EU zijn niet onopgemerkt gebleven. Haar organisatie, Promote Ukraine, werd bekroond met de Europese Burgerprijs, wat de impact van haar werk op het bevorderen van de EU-Oekraïne betrekkingen benadrukt. Verder is Marta erkend door De Oekraïense Defensiekrachten voor haar inspanningen in het redden van de Oekraïense staatsvorm, onderstrepend haar significante invloed en toewijding aan haar thuisland.

Nawoord

Marta Barandiy’s reis van een gepassioneerde student van internationaal recht naar een sleutelfiguur en activist in de Europese Unie illustreert de diepgaande impact die een individu kan hebben op het politieke en culturele landschap. Haar verhaal is er een van veerkracht, toewijding en onwankelbare toewijding aan de principes die ten grondslag liggen aan een verenigd en sterk Europa. Terwijl Marta haar campagne voortzet, vertegenwoordigt zij niet alleen de aspiraties van Oekraïne, maar ook het Belgische belang in de bredere Europese onderneming om een continent te bouwen dat veilig, democratisch en inclusief is, waar de stemmen van mensen worden gehoord en gewaardeerd.

Marta Barandiy’s verhaal is een inspirerend voorbeeld en een herinnering dat in het complexe tapijt van de Europese politiek, individuen inderdaad een verschil kunnen maken, de waarden verdedigend die ons samenbinden in onze gezamenlijke streven naar vrijheid en welvaart.

Volg Marta:

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies