Back

Unlocking Ukraine: Een gesprek met Europarlementariër Vlad Gheorghe over inbeslagname van activa, milieubescherming en de juridische grenzen in de oorlogsinspanning

In een verhelderende sessie binnen de plechtige grenzen van zijn kantoor, opent MEP Vlad Gheorghe uit Roemenië zich over cruciale wetgevende stappen in het Europees Parlement gericht op het ondersteunen van Oekraïne temidden van zijn tumultueuze verzet tegen Ruslands oorlog. Van de ingewikkelde juridische mechanica van het in beslag nemen van Russische activa voor Oekraïense wederopbouw tot de genuanceerde gevechten in milieubescherming, deelt Gheorghe inzichten in de gezamenlijke inspanningen van de EU om deze ongekende uitdagingen te navigeren.

Marta Barandiy, Vlad Gheorghe

Marta Barandiy: Vlad, de recente beslissing om Russische activa in beslag te nemen voor de wederopbouw van Oekraïne markeert een belangrijke juridische en politieke mijlpaal. Kun je uitweiden over hoe dit initiatief tot stand kwam en de verwachte tijdslijn voor implementatie?
Vlad Gheorghe: Het is een complexe onderneming die rechtstreeks gericht is op de rijkdom van de oligarchen, een cruciale stap naar de wederopbouw van Oekraïne. We richten ons op activa die, hoewel schijnbaar privé, Poetins regime ondersteunen. Dit gaat niet alleen over geld; het omvat een scala aan activa van luxejachten tot landgoederen, allemaal onder het mom van het bestraffen van ontduiking van EU-sancties.

Marta Barandiy: Gezien de focus op de oligarchen, hoe zie je deze maatregelen uitbreiden om ook de activa van de Russische staat te omvatten?
Vlad Gheorghe: Dat is de grotere strijd. Staatsactiva in beslag nemen houdt in dat je door een doolhof van juridische uitdagingen moet navigeren, voornamelijk vanwege de heiligheid van staatsimmuniteit. Ons doel, via een pilotproject met de Europese Commissie, is om een juridisch pad te smeden dat in lijn is met de grondslagen van de rechtsstaat van de EU.

Marta Barandiy: Voorbij de financiële fronten, gaat het interview over naar de milieuschade veroorzaakt door de oorlog. Gheorghe, een voorstander van het initiatief voor een Europese Groene Aanklager, schetst hoe deze mechanismen uiteindelijk Oekraïne kunnen helpen, met name in de strijd tegen illegale ontbossing en andere milieumisdaden.
Vlad Gheorghe: Milieubescherming is verweven met onze juridische strategieën tegen Rusland. Handelingen zoals illegale ontbossing, het in gevaar brengen van soorten en het verhandelen van afval zijn slechts het topje van de ijsberg. Ons doel is om ervoor te zorgen dat deze misdaden niet onbestraft blijven, daarmee ons collectieve huis bewarend.

Marta Barandiy: Terwijl ons gesprek ten einde loopt, reflecteert Gheorghe op zijn reis van NGO-activist naar een sleutelfiguur in het Europees Parlement. Zijn persoonlijke en professionele verhalen verstrengelen, onthullend een diepe toewijding aan democratie, de rechtsstaat en de onwrikbare steun voor Oekraïnes soevereiniteit en milieu-integriteit.
Vlad Gheorghe: Mijn activistische wortels informeren mijn politieke inspanningen. Ondanks de ontmoedigende uitdagingen die voor ons liggen, blijf ik toegewijd aan de zaak van Oekraïne, pleitend voor snelle juridische en milieuacties binnen het EU-kader. Het is een getuigenis van de kracht van collectieve wil en de blijvende geest van Europese solidariteit.

Slotgedachten

Terwijl de Europese Unie worstelt met de veelzijdige crisis veroorzaakt door Ruslands oorlog in Oekraïne, bieden de inzichten van MEP Vlad Gheorghe een blik op de ingewikkelde juridische en politieke strategieën die worden gebruikt. Van het in beslag nemen van illegale activa tot het beschermen van milieusanctuaries, de weg naar een oplossing is bezaaid met uitdagingen. Toch verschijnt een teken van hoop voor de toekomst van Oekraïne door gezamenlijke inspanning en onwankelbare toewijding.

Bekijk het volledige interview:

Marta VOOR Europa:

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies